ชุมชนไทยทรงดำ

ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชุมชนดอนแร่

ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ชุมชนคูบัวบ้านใต้

ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ชุมชนบ้านม่วง

ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

กลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน กำลังหาญ

ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ชุมชนกะเหรี่ยงยางหัก

ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี