ยายล้วน กริวนู : ช่างทออาวุโสผู้มากฝีมือ

ยายล้วน กริวนู : ช่างทออาวุโสผู้มากฝีมือ

ยายล้วน กริวนู ช่างทอวัย 85 ปี แห่งชุมชนมอญบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ยายล้วนมีประสบการณ์ในการทอผ้ามากกว่า  50  ปี  ทอด้วยกี่โบราณ  เช่น  ผ้าโสร่ง  ผ้าขาวม้า  ผ้าซิ่น  ได้ประณีต  และสวยงาม ถนัดทอผ้าโสร่งสีเขียง ผ้าขาวม้า ผ้าถุงต่อเชิง ด้วยกี่แบบโบราณที่พุ่งกระสวยด้วยมือ

ภาพที่ 1 ล้วน กริวนู ช่างทอวัย 85 ปี แห่งชุมชนมอญบ้านม่วง
เรียนรู้การทอผ้าจากแม่         

            ยายล้วน กริวนู เป็นช่างทออาวุโสของชุมชนมอญบ้านม่วง ทอผ้าเป็นจากการแอบขโมยทอในกี่ของแม่ บนพื้นฐานที่ว่าสตรีชาวมอญในฐานะแม่บ้านสมัยก่อนต้องทอผ้าเป็น โดยในสมัยก่อนพอหมดหน้านาแม่บ้านก็มาทอผ้าให้สามีและลูกๆ ใส่ ยายล้วนในฐานะแม่บ้านได้เดินตามวิถีปฏิบัติของแม่ คือ ทอผ้าให้สมาชิกในครอบครัว ที่มาของการทอผ้าของยายล้วนตามวิถีชาวมอญ ยายเล่าว่า “ในสมัยก่อนลำบากไม่มีถนนหนทาง จะหาซื้ออะไรต้องใช้เรือ ต้องทอผ้าใช้เอง แม่ทอให้ทุกคนในบ้าน ยายทอผ้าเป็นตั้งแต่ตอนเด็ก ทอเป็นเพราะแอบขโมยทอผ้าบนกี่ของแม่ ตอนแอบทอทำผ้าถุงที่แม่ทออยู่เสีย ด้ายขาด ฟืมหัก แม่ดุ โดนตี ร้องไห้เลย หลังขโมยทอ แม่เลยสอนให้ สงสัยไม่อยากให้ฟืมหักอีก ก็เลยทอเป็นตอนรุ่นๆ โน่นแหละ”

ภาพที่ 2 ยายล้วนทอผ้าด้วยกี่โบราณที่พุ่งกระสวยด้วยมือ
ภาพที่ 3  ผ้าซิ่นลายพันตัวตามวิถีชาวมอญฝีมือยายล้วน กริวนู

ผ้าทอฝีมือยายล้วนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นผืนผ้าที่มีเนื้อแน่น โดยในช่วงปี 2545 – 2560 ผ้าทอยายโด่งดังมากจนผู้ซื้อตามมาซื้อถึงบ้าน  ด้วยเหตุที่มีอายุมากและสายตาไม่ดีปัจจุบันยายล้วนไม่ได้ทอผ้าแล้ว แต่ได้ส่งต่อภูมิปัญญาวิถีการถักทอผืนผ้าสู่ลูกสาว

ภาพที่ 4 ยายล้วนกับลูกสาวทอผ้า
ภาพที่ 5 ยายล้วนทอผ้าใต้ถุนบ้านทรงไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง