บุญทัน บัวเอี่ยม : เรียนทอผ้าจากแม่สามี

บุญทัน บัวเอี่ยม : เรียนทอผ้าจากแม่สามี

        บุญทัน  บัวเอี่ยม หรือที่เรียนกันว่า ป้าทัน ช่างทอวัย 65 ปี แห่งชุมชนมอญบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ป้าบุญทันมีประสบการณ์ในการทอผ้ามากกว่า 40 ปี ทอผ้าด้วยกี่โบราณ  ทอผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า และผ้าซิ่น

ภาพที่ 1  บุญทัน  บัวเอี่ยม ช่างทอวัย 65 ปี แห่งชุมชนมอญบ้านม่วง

เรียนทอผ้าจากแม่สามี

            ป้าทันเป็นสะใภ้มอญบ้านม่วง พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดเลย มาอยู่บ้านม่วงกับสามีตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ป้าทันเล่าเรื่องราวการถักทอผืนผ้าในวิถีมอญบ้านม่วงว่า “แม่สามีสอนให้ทอผ้า สมัยก่อนตอนเป็นสาวทำนาเป็นอาชีพหลัก ว่างจากนาก็จะมาทอผ้า ชอบศิลปะบนผืนผ้า  จึงทอผ้าเป็นในเวลาไม่นาน ตอนนั้นทอผ้าจึงได้เงินมาใช้จ่ายช่วงเว้นจากทำนา” การทอผ้าของป้าบุญทันจึงเป็นรายได้เสริมสำหรับครอบครัว

ชอบทอผ้าโสร่งสีบานเย็น

          ป้าบุญทันเป็นช่างอีกท่านหนึ่งของชุมนมอญบ้านม่วงที่ทอผ้าด้วยกี่โบราณ คือ กี่ที่พุ่งกระสวยพาเส้นด้วยมือ  ป้าเล่าว่าโดยทั่วไปชาวมอญจะชอบผ้าขาวม้า และโสร่งสีบานเย็น สีเหลือง สีเขียว ส่วนตัวป้าจะชอบทอผ้าสีบานเย็น

ภาพที่ 2  ผืนสีฟ้าเป็นผ้าทอลายตะแกรง ผืนสีบานเย็นและเหลืองเป็นลายตาลสุข

ทอผ้าด้วยความรับผิดชอบต่อครอบครัว

          ในปัจจุบันป้าทันต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนสามีที่เสียชีวิตไปเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา การทอผ้าจึงเป็นแหล่งรายได้หลักของป้าเพื่อเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ป้าเล่าว่า “ป้าทอผ้าขาวม้าหรือโสร่ง 3 วันจะได้ 2 ผืน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยหนึ่งหมื่นบาท” ด้วยเหตุที่ผืนผ้าฝีมือป้าบุญทันมีความสวยงามเนื้อแน่นจึงมีลูกค้าประจำทั้งผู้ขายผ้าและในหมู่ชาวมอญที่นิยมผ้าสีสด

ภาพที่ 3  การทอผ้าด้วยการพุ่งกระสวยด้วยมือ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง