เสนาะ ฉัตรวีระวงศ์ : ช่างทอที่มุ่งมั่นกับการสืบทอดวิถีการถักทอ

เสนาะ ฉัตรวีระวงศ์ : ช่างทอที่มุ่งมั่นกับการสืบทอดวิถีการถักทอ

           เสนาะ ฉัตรวีระวงศ์ หรือที่เพื่อนๆ เรียกว่าป้าแมด ช่างทอวัย 64 ปี แห่งชุมชนมอญบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ป้าแมดมีประสบการณ์ในการทอผ้ามากกว่า 15 ปี  ด้วยกี่กระตุก การทอผ้าเป็นอาชีพเสริมของอาชีพหลัก คือ การทำนา

ภาพที่ 1  เสนาะ  ฉัตรวีระวงศ์ ช่างทอวัย 64 ปี แห่งชุมชนมอญบ้านม่วง

ยายให้หลานทอผ้า

ป้าแมดเป็นช่างทออีกท่านหนึ่งของชุมชนมอญบ้านม่วง และเป็นสมาชิกกลุ่มผ้ามอญทอมือ
วัดบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดยความรู้ความสามารถในด้านการทอผ้าทั้งหมดของป้าแมดได้มาจากยาย ป้าแมดเล่าว่า “ช่วงรุ่นๆ ฝึกทอจากกี่ของยายเป็นกี่แบบโบราณพุงกระสวยด้วยมือด้วย แรกๆ ก็แอบทอผ้าของยาย ทอโย้ไปเย้มา แต่ยายไม่ดุ ยายเห็นก็ทำเป็นไม่เห็น คงอยากให้หลานทอเป็น พอทอเป็นก็ทอผ้าใช้ในครอบครัวเลย เป็นหน้าที่ของป้าเลย ทอโสร่ง ผ้านุ่ง ผ้าขาวม้า สมัยก่อนทอด้วยฝ้ายนะปลูกเอง ต่อมาก็ใช้วิธีนั่งเรือไปซื้อเอาที่ตัวเมืองราชบุรี ตอนนั้นทำนาไม่มีการซื้อขายผ้ากัน หลายๆ บ้านจะทอผ้าใช้เองไปซื้อที่ตัวเมืองจะเดินทางลำบาก ต้องนั่งเรือนานมาก”

เริ่มทอขายอย่างจริงจัง ปี 2547

          วิถีการถักทอผ้าของป้าแมดเริ่มอย่างจริงจังในปี 2547 แรกใช้กี่แบบโบราณ ต่อมเปลี่ยนเป็นกี่กระตุก ซึ่งมีข้อดี คือ ทดผ้าเสร็จเร็วขึ้น แต่ผืนผ้าที่ได้จะแน่นน้อยกว่าการทอด้วยกี่แบบโบราณที่พุ่งกระสวยด้วยมือ ส่วนลวดลายที่ชอบนั้นป้าเล่าว่า “ที่ชอบทอมากที่สุด คือ การทอผ้าโสร่งลายตะแกรง และผ้าขาวม้าลายตาสก๊อต

ภาพที่ 2  ทอผ้าโสร่งลายตะแกรงใหญ่

ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่อนุชนรุ่นหลัง

            ป้าแมดเป็นสมาชิกของกลุ่มผ้ามอญทอมือมอญบ้านม่วงที่ยืนหยัดในเจตนารมณ์ของการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการทอผ้าในวิถีแห่งมอญบ้านม่วง จึงสอนการทอผ้าแก่ผู้สนใจโดยไม่คิดค่าสอน และเพื่อให้เกิดการสืบทอดต่อคนรุ่นต่อไปจึงรับเป็นวิทยากรสอนการทอผ้าแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านม่วงเรื่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ภาพที่ 3  สอนทอผ้ากับเด็กนักเรียน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง