ชุมชนบ้านม่วง

ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ชุดรายการสารคดี

เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนบ้านม่วง

เล่าเรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอ

เล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ