กลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน กำลังหาญ

วิมลพรรณ แก้วจำปาสี : เรียนรู้จากย่าซ้อนและป้าอยู่

วิมลพรรณ แก้วจำปาสี : เรียนรู้จากย่าซ้อนและป้าอยู่

วิมลพรรณ แก้วจำปาสี ช่างทอวัย 56 ปีของกลุ่มทอผ้าจกคุณยา …

วิมลพรรณ แก้วจำปาสี : เรียนรู้จากย่าซ้อนและป้าอยู่ Read More »

ชุลีพร ภวังครัต : เชี่ยวชาญทอซิ่นตาและผ้ายกมุก

         ชุลีพร  ภวังครัต ช่างทอวัย 68 ปีของกลุ่มทอผ้าจ …

ชุลีพร ภวังครัต : เชี่ยวชาญทอซิ่นตาและผ้ายกมุก Read More »

สายชล กระทู้ : เรียนรู้การทอผ้าจกจากยายและป้า

สายชล กระทู้ : เรียนรู้การทอผ้าจกจากยายและป้า

        สายชล กระทู้ ผู้สืบทอดการทอผ้าจกรุ่นปัจจุบันของ …

สายชล กระทู้ : เรียนรู้การทอผ้าจกจากยายและป้า Read More »

พิมพ์ ชมพูเทศ : เรียน ฝึกทอกับแม่และพี่สาว

พิมพ์ ชมพูเทศ : เรียน ฝึกทอกับแม่และพี่สาว

พิมพ์ ชมพูเทศ หรือป้าพิมพ์ บุตรสาวคนสุดท้องของคุณยายซ้อ …

พิมพ์ ชมพูเทศ : เรียน ฝึกทอกับแม่และพี่สาว Read More »