ชุมชนบ้านม่วง

ชุมชนมอญบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ชุมชนมอญบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ชาวไทยเชื้อสายมอญในจังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอย …

ชุมชนมอญบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี Read More »

จำเนียร แย้มอุ่น : ช่างทอผู้นำกลุ่มผ้ามอญทอมือบ้านม่วง

จำเนียร แย้มอุ่น : ช่างทอผู้นำกลุ่มผ้ามอญทอมือบ้านม่วง

   จำเนียร  แย้มอุ่น ช่างทอวัย 58 ปี แห่งชุมชนมอญบ้านม่ …

จำเนียร แย้มอุ่น : ช่างทอผู้นำกลุ่มผ้ามอญทอมือบ้านม่วง Read More »