ชุมชนรางบัว

จันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์ : ช่างทอผู้นำกลุ่มทอผ้าจกวัดรางบัว

จันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์ : ช่างทอผู้นำกลุ่มทอผ้าจกวัดรางบัว

จันทร์เพ็ญ  อร่ามศิริรุจิเวทย์ ช่างทอวัย 58 ปี แห่งชุมช …

จันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์ : ช่างทอผู้นำกลุ่มทอผ้าจกวัดรางบัว Read More »