จัด สุวรรณจักร์ “ตั้งใจทอผ้าเพื่อใช้ใส่ งานบวชลูกชายคนเดียว”

จัด สุวรรณจักร์ “ตั้งใจทอผ้าเพื่อใช้ใส่ งานบวชลูกชายคนเดียว”

จัด สุวรรณจักร์ หรือป้าจัด สตรีไทยวนชุมชนดอนแร่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการการทอผ้าซิ่นตีนจก โดยสามารถจกลายดอกเซียลายหลักในผืนผ้าโบราณของชาวไทยวนได้อย่างสวยงาม ป้าจัดมีประสบการณ์ในการทอผ้ามานานกว่า 20 ปี

จัด สุวรรณจักร์ ช่างทอวัย 63 ปี แห่งชุมชนไทยวนดอนแร่
จัด สุวรรณจักร์ ช่างทอวัย 63 ปี แห่งชุมชนไทยวนดอนแร่

ชอบทอลายดอกเซียมากที่สุด

ป้าจัดนับเป็นสตรีไทยวนคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าจก ผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยวนราชบุรี ป้าจัดชื่อชอบลายดอกเซียมากที่สุดโดยทอเป็นประจำ และยึดวิถีการถักทอผืนผ้าเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

ทอลายดอกเซียอยู่เสมอ
ทอลายดอกเซียอยู่เสมอ
ทอผ้าซิ่นตาด้วยความตั้งใจ
ทอผ้าซิ่นตาด้วยความตั้งใจ

ทอผ้าจกเพื่อใส่ในงานบวชลูกชาย

วิถีการใช้ผ้าของชาวไทยวน ผ้าจกหรือผ้าซิ่นตีนจกของชาวไทยเป็นงานที่ประณีต ใช้เวลาในการถักทอผืนผ้าเป็นเวลานาน ในบางคนใช้เวลา 1 เดือน บางคน 3 เดือน และในผู้สูงอายุอาจใช้เวลามากกว่านั้น ด้วยเหตุนี้เองในการใช้ผ้าจำถูกนำมาใช้ในวาระพิเศษเท่านั้น ด้วยความที่ป้าจัดมีลูกชายเพียงคนเดียว การได้บวชลูกถือเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มาก วาระพิเศษเช่นนี้เองทำให้ป้าจัดถักทอผืนผ้าจกลายดอกเซียเพื่อใช้ใส่ในงาน ป้าจัดเล่าว่า “ตั้งใจทอผ้าเพื่อใช้ใส่ในงานบวชลูกชายที่มีคนเดียว ก็ทออยู่เป็นเดือน ตั้งใจมาก” จะเห็นได้ว่าความยากของการถักทอผ้าจก ผ้าจกจึงไม่ได้สวมใส่ในชีวิตประจำวันแต่จะใช้ในวาระพิเศษเท่านั้น

ทอผ้าไว้ใส่งานบวชลูกชาย
ทอผ้าไว้ใส่งานบวชลูกชาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง