ชุมชนดอนแร่

ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ชุดรายการสารคดี

เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนคูบัวดอนแร่

เล่าเรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอ