ไว บุญชูเชิด : ช่างทอที่มีความถนัดทอเสื้อสตรีกะเหรี่ยง

ไว บุญชูเชิด : ช่างทอที่มีความถนัดทอเสื้อสตรีกะเหรี่ยง

              ไว บุญชูเชิด ช่างทอวัย 74 ปี แห่งชุมชนกะเหรี่ยงยางหัก ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ป้าไวช่างทอผู้อาวุโสชุมชนกะเหรี่ยงยางหัก หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง เรียนรู้การทอผ้ากระเหรี่ยงจากแม่ ตั้งแต่อายุ 15 ปี มีประสบการณ์ในการทอผ้าประมาณเกือบ 60 สามารถทอผ้าตามวิถีของชาวไทยกะเหรี่ยง

ภาพที่ 1 ไว บุญชูเชิด ช่างทอวัย 79 ปี แห่งชุมชนกะเหรี่ยงยางหัก

ถนัดทอเสื้อสตรีกะเหรี่ยง

              ป้าไวช่างทอในวัย 74 ปี สามารถทอผ้าในวิถีของชาวกะเหรี่ยงได้หลากหลาย ทั้งการจก การมัดย้อม และการปักลายผ้า แต่ด้วยเหตุที่อยู่ในวัยสูงอายุในปัจจุบันจึงทอเฉพาะผ้าพื้นที่ใช้เป็นตัวเสื้อ แต่ยังคงสามารถปักลายต่างๆ ได้สวยงาม

ภาพที่ 2 ป้าไวทอผ้าพื้นสีกรมท่าสีดั้งเดิมในการเย็บเป็นเสื้อสตรีกะเหรี่ยง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง