พุฒิ สิงห์ค้า : ก้าวย่างของการถักทอจากง่ายสู่ยาก

พุฒิ สิงห์ค้า : ก้าวย่างของการถักทอจากง่ายสู่ยาก

         นางพุฒิ สิงห์ค้า หรือป้าพุฒิ ช่างทอวัย 61 ปี แห่งชุมชนกะเหรี่ยงยางหัก หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ป้าพุฒิเป็นสตรีกะเหรี่ยงยางหักที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นถักทอผืนผ้า โดยเริ่มฝึกทอผ้าเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันสามารถทอผ้าลายสลับสีได้อย่างประณีต เนื้อแน่น สวยงาม

ภาพที่ 1 นางพุฒิ สิงห์ค้า ช่างทอวัย 61 ปี แห่งชุมชนกะเหรี่ยงยางหัก

เริ่มต้นเข้าสู่วิถีช่างทอในวัย 57 ปี

           ป้าพุฒิ สิงห์ค้า สตรีอาวุโสชาวกะเหรี่ยงยางหัก เริ่มเข้าสู่ความเป็นช่างทอในวัย 57 ปี โดยก่อนหน้านี้ใช้เวลากับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป เมื่อชีวิตเดินเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุจึงหันเข้าสู่วิถีของการเป็นช่างทอ โดยการชักชวนของป้าจอง คุ้งลึงที่บ้านอยู่ติดกัน ป้าเล่าว่า “พออายุมากทำงานหนัก ไม่ค่อยไหว บ้านอยู่ใกล้กันกับป้าจองก็เห็นป้าจองกับลูกสาว เดือนรุ่ง ทอผ้ากันอยู่ ป้าจองก็ชวนด้วย ไม่อยากให้ทำงานหนัก ก็เลยฝึกทอ เริ่มจากทอผ้าพื้นที่ใช้ทำเสื้อเด็ก เสื้อผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ผ้าที่จะนำไปทำย่าม จากนั้นก็ทอผ้าลายสลับสี และจกลาย” จะเห็นได้ว่าผ้าในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงจะผูกพันกับการใช้ผ้า

ภาพที่ 2 ทอผ้าลายสลับสีส่วนเอว

เริ่มต้นจากการทอผ้าทั่วๆ ไปสู่ผ้าที่ใช้ในวาระพิเศษ

              ผืนผ้าในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง จะมีผ้าที่ใช้ทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ผ้าพื้นธรรมดา ผ้าที่ใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันที่มีสีสลับกันไป จะกระทั่งผ้าที่สร้างลวดลายด้วยวิธีการจกซึ่งจะใช้ในวาระพิเศษ เนื่องจากการถักทอโดยการจกลวดลายต้องใช้ความชำนาญและเวลาในการทอค่อนข้างจะมาก ป้าพุฒิเล่าว่า “การทอผ้าของป้าพุฒิจะเริ่มจากผ้าทั่วๆ ไปมีวิธีการทอไม่ซับซ้อนมากนัก คือ ผ้าพื้นธรรมดาซึ่งใช้ทำเสื้อและย่าม จากนั้นจึงมาทอผ้าลายสลับสีจะใช้ทำผ้าซิ่นใช้สวมใส่ทำงานทั่วไป กับผ้าที่สร้างลวดลายด้วย
วิธีการจกที่สวย ใช้ตอนไปงานใหญ่ๆ”

ภาพที่ 3 ย่ามฝีมือป้าพุฒิ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง