ชุมชนกะเหรี่ยงยางหัก

ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชุดรายการสารคดี

เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอกลุ่มชุมชนกะเหรี่ยงยางหัก

เล่าเรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอ

เล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ