ปราณี บัวทวน ทั้งทอผ้าและขายผ้า : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจก ชุมชนคูบัวบ้านใต้

ปราณี บัวทวน ทั้งทอผ้าและขายผ้า : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจก ชุมชนคูบัวบ้านใต้

ปราณี  บัวทวน หรือพี่เอิดในหมู่เพื่อนๆ และน้องๆ   คุณปราณีเวลาพูดคุยกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจะเรียนตัวเองว่าพี่ปราณี พี่ปราณีเป็นชาวไทยวน เกิดที่คูบัวบ้านใต้ ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มทอผ้าคูบัวบ้านใต้  ฝึกทอผ้าตั้งแต่ปี 2542 กับป้าอร่ามซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มทอผ้าคูบัวบ้านใต้คนแรก (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) แรกๆ ฝึกทอผ้าซิ่นตาหมู่ ซึ่งทอพื้นด้วยเส้นฝ้าย และเส้นไหม ลวดลายที่ทอจะเป็นลายขอเหลี่ยว ลายดอกแก้ว ลายมัดหมี่ ลายหมี่ล้วง และลายข้อ

ปราณี บัวทวน ช่างทอวัย 66 ปี แห่งชุมชนคูบัวบ้านใต้
ปราณี บัวทวน ช่างทอวัย 66 ปี แห่งชุมชนคูบัวบ้านใต้

ฝึกทอซิ่นตา ทอซิ่นตาจนมีความเชี่ยวชาญ

พี่ปราณีมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าซิ่นตา ที่จกลายด้วยเส้นด้ายหลากสีเพื่อสร้างเป็นลวดลายทั้งผืน พี่ปราณีบอกว่า “พี่ปราณีถนัดทอผ้าซิ่นตาที่สร้างลายด้วยการจกทั้งตัว การจกทั้งตัว มันจะมีความละเอียดอ่อนสวยงามมากกว่าการทอผ้าจกสลับกับการทอผ้าพื้น” พี่ปราณีมีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าซิ่นของชาวไทยวนค่อนข้างจะมาก สามารถบอกถึงลวดลายต่างๆ ได้ ทอลายยากๆ ได้ โดยบอกว่า “ลายผ้าแต่ละลายของผ้าซิ่นตาคูบัว จะมีหลักเกณฑ์ในการทอต่างกัน เป็นความรู้เฉพาะตน การเรียนรู้ต้องมาจากการทดลองทำ”

คุณปราณี บัวทวน
คุณปราณี บัวทวน
ผ้าซิ่นตาหมู่ลายดอกเซียที่ถักทอโดยคุณปราณี บัวทวน
ผ้าซิ่นตาหมู่ลายดอกเซียที่ถักทอโดยคุณปราณี บัวทวน

ภูมิใส่ผ้าสวย ลูกค้าขอซื้อต้องถอดขายให้ลูกค้า

พี่ปราณีเล่าว่า “ได้มีโอกาสไปขายผ้าที่กาดวิถีชุมชน (ตลาดของชุมชน) ที่วัดโขลงสุวรรณคีรี มีผู้สูงอายุมาชมผ้าที่ขาย ชื่อชอบผ้าซิ่นที่พี่ใส่วันนั้นมาก และขอซื้อ พี่ปราณีต้องหาผ้าซิ่นอื่นมาใส่แทน แล้วถอดผืนนั้นขายให้ลูกค้าคนนั้นไป”  จะเห็นได้ว่าพี่ปราณีนอกจากจะเป็นผู้นำของกลุ่มทอผ้าคูบัวบ้านใต้ ยังมีความรู้เรื่องผ้าทอไทยวนและเชี่ยวชาญในการทอผ้า สามารถทอผ้าได้อย่างสวยงาม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง