สมร เรือทอง ช่างทอวัย 72 ปี แห่งชุมชนคูบัวบ้านใต้

สมร เรือทอง ชีวิตเรียบง่ายกับลายผ้าที่ชอบ

ป้าสมร เรือทองเป็นลูกสารคนโตของพ่อแม่ ป้าสมรมีประสบการณ์ในการทอผ้าจกไทยวน มากกว่า 30 ปี โดยเป็นสตรีไทยวนกลุ่มแรกที่ไปฝึกทอผ้า   ในช่วงปี 2532 ซึ่งเป็นการฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญาการทอผ้าจก พร้อมกับป้าเสี้ยม และป้าจำปาศักดิ์ อาจกล่าวได้ว่าทั้ง 3 ท่านถือเป็นสตรีไทยวนคูบัวบ้านใต้กลุ่มแรกที่ได้รับการฝึกอบรมการทอผ้าจก

สมร เรือทอง ช่างทอวัย 72 ปี แห่งชุมชนคูบัวบ้านใต้
สมร เรือทอง ช่างทอวัย 72 ปี แห่งชุมชนคูบัวบ้านใต้

ช่างทอที่ดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายกับลายผ้าที่ชอบ

ด้วยบุคลิกที่สุขุม เรียบร้อย และอยู่อย่างเรียบง่าย ด้วยวัย 72 ปี จึงยังสามารถถักทอผืนผ้าได้อย่างสวยงาม โดยชอบทอผ้าลายกาบมาก ป้าเล่าว่า “ชอบทอลายกาบ เนื่องจากเป็นลายที่ยาก แต่สวยงาม จึงค่อนข้างจะรู้เรื่องลายต่างๆ เวลาเพื่อนๆ ทอผิดจะให้ไปดู และแก้ให้ใหม่”

ผ้าลายกาบที่ละเอียดประณีตฝีมือป้าสมร
ผ้าลายกาบที่ละเอียดประณีตฝีมือป้าสมร
สมร เรือทอง ช่างทอวัย 72 ปี แห่งชุมชนคูบัวบ้านใต้
สมร เรือทอง ช่างทอวัย 72 ปี แห่งชุมชนคูบัวบ้านใต้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง