ชุมชนคูบัวบ้านใต้

ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ชุดรายการสารคดี

เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนคูบัวบ้านใต้

เล่าเรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอ

เล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ