จันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์ : ช่างทอผู้นำกลุ่มทอผ้าจกวัดรางบัว

จันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์ : ช่างทอผู้นำกลุ่มทอผ้าจกวัดรางบัว

จันทร์เพ็ญ  อร่ามศิริรุจิเวทย์ ช่างทอวัย 58 ปี แห่งชุมชนรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทอผ้าจกมายี่สิบกว่าปี ทอได้ทั้งผ้าตีนจก ผ้าซิ่น ผ้าพื้น เป็นผู้ฟื้นฟู “ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว” ของตำบลรางบัวที่ปิดตัวไประยะหนึ่ง จันทร์เพ็ญ รวบรวมเพื่อนๆ เปิดศูนย์ทอผ้าขึ้นมาใหม่ และของบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว และสามารถบริหารงานของศูนย์ฯ จนเจริญก้าวหน้าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอีกครั้ง

ภาพที่ 1 จันทร์เพ็ญ  อร่ามศิริรุจิเวทย์ ช่างทอวัย 58 ปี แห่งชุมชนรางบัว
ภาพที่ 2 ภายในศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว

เชี่ยวชาญในการทอผ้าจกได้ทุกลาย

              ป้าจันทร์เพ็ญ มีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าจกได้ทุกลาย และทอได้ทั้งผ้าตีนจก และผ้าซิ่นตา ตามความต้องการของผู้ซื้อ 

ภาพที่ 3 ถักทอผืนผ้าช่วงตีนซิ่น

สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกผ่านการศึกษาในระบบโรงเรียน

       คุณจันทร์เพ็ญ นอกจากเป็นประธานศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัวแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นครูผู้ถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาการทอผ้าจกโดยสอนทอผ้าให้กับเยาวชนที่เรียนในโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนกระทั่งในปัจจุบัน ในการสอนจะเข้าไปสอนทอผ้าจกในฐานะของวิทยากรภายนอกช่วยสอนทอผ้าจกให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) เธอเล่าว่า “สอนทอผ้ากับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 สมัยนั้น อาจารย์นาฎยา เทียมแพสอนอยู่ โรงเรียนจัดให้มีการสอนหลายห้องเรียน จึงเข้าไปช่วยสอน ตอนนี้ก็สอนอยู่ สอนนักเรียนที่เป็นลูกหลานเรา คิดว่าดีนะ เขาทอเป็น หลายคนก็ไปทอช่วงปิดเทอม ได้เงิน แบ่งเบาภาระของพ่อแม่

ภาพที่ 4 ทอผ้าอย่างตั้งใจในศูนย์ฯ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง