สุนันท์ พวงมาลัย : ผู้นำกลุ่มสุนันท์ผ้าจก

สุนันท์ พวงมาลัย : ผู้นำกลุ่มสุนันท์ผ้าจก

              สุนันท์  พวงมาลัย หรือป้านัน ช่างทอวัย 63 ปี แห่งชุมชนรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ป้านันเริ่มฝึกทอผ้าเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ.2525 มีความเชี่ยวชาญในการผ้าจกทอลายดั้งเดิมได้ทุกลาย

ภาพที่ 1 สุนันท์ พวงมาลัย ช่างทอวัย 63 ปี แห่งชุมชนรางบัว

            ช่วงฝึกทออยากทอเป็นมาก ป้านันเล่าไปหัวเราะไปว่า “อยากทอผ้าเป็นมากเอาโฉนดไปท่องจนหลับไป สมัยก่อนใช้ตะเกียง จนไฟใหม้ลาย” พอทอผ้าเป็นวันไหนไม่ได้ทอจะรู้สึกหงุดหงิด ป้านันมีความถนัดในการทอลายกาบแก้ว หรือลายกาบดอกแก้ว ซึ่งเป็นลายที่ได้รับการสอนในขณะฝึกทอ ปัจจุบันยังทอผ้าจกอยู่และทอได้ทุกลาย ทอทั้งซิ่นจกและซิ่นตีนจกมีฝีมือเยี่ยมจดจำลวดลายต่างๆ ได้

ภาพที่ 2  ทอลายกาบดอกแก้ว
ภาพที่ 3  ผ้าจกลายหักประกอบลายกาบดอกแก้วฝีมือป้านัน

              ปัจจุบันป้านันมีกลุ่มทอผ้าของตนเอง ในชื่อ สุนันท์ผ้าจกรางบัว มีช่างทอเป็นสมาชิกกลุ่มกว่า 30 ราย

ภาพที่ 4  กลุ่มทอผ้าสุนันท์ผ้าจกรางบัว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง