สมบุญ แม้นพรม : ทอผ้าผืนแรกก็ได้รางวัล

สมบุญ แม้นพรม : ทอผ้าผืนแรกก็ได้รางวัล

         สมบุญ แม้นพรม หรือ บรรดาหลานๆ จะเรียกว่าป้าสมนึก ช่างทอวัย 61 ปี แห่งชุมชนรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ป้าสมนึกทอผ้ามาสามสิบกว่าปี เริ่มทอลายดั้งเดิมของรางบัว คือ ลายกาบดอกแก้วเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ 

ภาพที่ 1 สมบุญ แม้นพรม ช่างทอวัย 61 ปี แห่งชุมชนรางบัว

            ป้าสมนึกเป็นผู้ที่มีความสามารถมากทอผ้าได้แน่นละเอียดประณีตให้สีได้เนียนกลมกลืน ทอผ้าผืนแรกก็ได้รับรางวัลที่ 1 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในงาน “มหกรรมของดีเมืองราชบุรี’32” จากการแข่งขัน “ทอผ้าจก” มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 90 คน จากนั้นมาก็ทอผ้าจกมาจนปัจจุบันนี้

แรกเริ่มฝึกทอลายกาบดอกแก้ว

            ป้าสมนึกในช่วงที่ฝึกทอแรกเมื่อครั้งที่มีผู้เชี่ยวชาญมาสอน ลายที่ฝึกทอ คือ ลายกาบดอกแก้ว ต่อมาก็ฝึกทอลายอื่นๆ จนสามารถทอได้ทุกลาย

ภาพที่ 2  มุ่งมั่นสร้างลวดลายบนผืนผ้า

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกโดยไม่คิดค่าตอบแทน

ป้าลีลาเป็นอีกหนึ่งช่างทอที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกสู่สมาชิกในครอบครับ เครือญาติ และคนอื่นๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทน  ป้าเล่าว่า “สอนทอผ้าให้กับหลายคน สอนลีลาซึ่งเป็นน้องสาว สอนป้าจันทร์เพ็ญประธานศูนย์ฯ สอนลูกๆหลานๆ และอีกหลายคน เริ่มต้นด้วยการยกกี่มาที่บ้าน สอนให้ พอเป็นเขาด็ยกกี่กลับไปทอที่บ้าน อยากให้เขามีรายได้”

เชี่ยวชาญในการเย็บ “ขอดหัวแมงดา”

            ป้าสมนึกผู้ที่เย็บตะเข็บผ้าเพื่อต่อผ้าซิ่นตีนจกในไม่กี่คนที่สามารถเย็บได้ ที่เรียกว่า “ขอดหัวแมงดา” หรือกล่าวได้ว่าขอดหัวแมงดาเป็นวิธีการตัดเย็บแนวตะเข็บเพื่อประกอบกันเป็นตัวซิ่นของผ้าซิ่นตีนจกแต่ชิ้นแบบโบราณ นอกจากนี้ยังสืบทอดวิธีการเย็บสู่ลูกชาย “มีอยู่วันหนึ่ง สอยต่อผ้าอยู่ ลูกชายเห็น จึงขอทำบ้าง” ป้าสมนึกชื่นชมลูกชายว่า “ลูกชายตอนนี้อายุ 35 สอยเย็บขอดหัวแมงดาสวยกว่าแม่อีก”

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง