เหรียญ ผลงาม : ฝึกทอผ้าจกจากลูกสาว

เหรียญ ผลงาม : ฝึกทอผ้าจกจากลูกสาว

          เหรียญ ผลงาม ช่างทอวัย 82 ปี แห่งชุมชนรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
คุณยายเหรียญ สตรีไทยวนหนึ่งเดียวที่ทอผ้าเป็นจากการสอนของลูกสาว

ภาพที่ 1  เหรียญ ผลงาม ช่างทอวัย 82 ปี แห่งชุมชนรางบัว

ทอผ้าเป็นจากการสอนของลูกสาว

            ยายเหรียญ สตรีไทยวนชุมชนรางบัวที่ถึงแม้จะมีอายุมากแล้ว แต่ยังสามารถทอผ้าจกได้อย่างสวยงาม คุณยายทอผ้ามายี่สิบกว่าปี ที่แปลกกว่าคนอื่น ๆ คือคุณยายเรียนการทอผ้าจกจากลูกสาว คือ คุณสมจิต  ทิพย์วัจนะ คุณสมจิต เล่าว่า “แม่เห็นสมจิตทอผ้า เลยอยากทอบ้าง ก็เลยตั้งกี่ให้หลังหนึ่ง สอนให้แก้ทอ แม่มีความอดทนสูงสูงมาก ทอผิดลาย แกตัดออกหมดแล้วทอใหม่” รายได้จากการทอผ้ายายเหรียญจะนำไปทำบุญ แรกทอผิดมากนำมาตัดเป็นผ้าซิ่นไว้ใส่เอง

ภาพที่ 2  ลูกสาวสอนแม่ให้ทอผ้า

แม่นยำในลายกาบดอกแก้ว

            ทอลายดั้งเดิมของรางบัว คือ “ลายกาบดอกแก้ว” มาตลอดมีความแม่นยำมาก ไม่ทอลายอื่นและยังคงทอลายของ “รางบัว” จนถึงปัจจุบันนี้ แม้อายุจะมากคุณยายก็ยังทอผ้าจกอยู่ ปีหนึ่งท่านทอผ้าจกได้ “สองผืน” (ขณะนี้)

ภาพที่ 3 ยายเหรียญแม่นยำในการทอลายกาบดอกแก้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง