ทองทราย กิจสูงเนิน : ช่างทอรุ่นแรกช่วงการฟื้นฟู

ทองทราย กิจสูงเนิน : ช่างทอรุ่นแรกช่วงการฟื้นฟู

              ทองทราย  กิจสูงเนิน ช่างทอวัย 68 ปี แห่งชุมชนรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เริ่มทอผ้าครั้งแรก พ.ศ.2524  นั่น คือ ป้าทรายฝึกทอผ้าเป็นรุ่นแรกในช่วงแห่งการฟื้นฟูการทอผ้าจกโดยวิทยากรฝึกทอ คือ ลุงบุญและภรรยา ป้าทองทรายเล่าว่า “ตอนที่ฝึกทอผ้านั้นอายุราว 30 กว่า จำได้ว่ากำลังมีลูกคนที่สอง ฝึกทออยู่ประมาณ 5 วันก็พอทอดอกได้ เลยยกกี่กลับมาทอที่บ้าน” ป้าทองทรายฝึกทอเรื่อยมาจนกระทั่งทอได้ทุกลาย

ภาพที่ 1 ทองทราย  กิจสูงเนิน ช่างทอวัย 68 ปี แห่งชุมชนรางบัว
ภาพที่ 2  ทอผ้ายามบ่าย

ป้าทองทรายเล่าต่ออีกว่า“ตอนสาวทอผ้าจกผืนหนึ่ง 18 เดือนเสร็จ ตอนนี้ 3 เดือนขึ้นไป อายุมากทอได้ช้าลงมาก” ผ่านมาสามสิบแปดปีแล้ว ลายที่ทอของป้าทองทรายยังคงรักษาลายดั้งเดิมของรางบัวอย่างเหนียวแน่น คือ ลายกาบดอกแก้ว มีความชำนาญมากไม่ต้องดูโฉนดสามารถจดจำลายได้ทั้งหมดทั้งลายหลักและลายประกอบ ฝีมือประณีตละเอียดแน่นให้สีได้สวยงามกลมกลืน

ภาพที่ 3 ป้าทองทองทรายกำลังทอลายกาบดอกแก้ว
ภาพที่ 3  ผ้าจกลายกาบดอกแก้วฝีมือป้าทองทราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง