จินดา ชมภูพันธ์ : ช่างทอชำนาญสูง

จินดา ชมภูพันธ์ : ช่างทอชำนาญสูง

          จินดา  ชมภูพันธ์ ช่างทอวัย 58 ปี แห่งชุมชนรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จินดา  ชมภูพันธ์ เริ่มทอผ้าตั้งแต่ พ.ศ.2524 เป็นรุ่นแรกของการฝึกทอผ้าในช่วงของการฟื้นฟูการทอผ้าจกของชุมชนรางบัว

ภาพที่ 1 จินดา  ชมภูพันธ์ ช่างทอวัย 58 ปี แห่งชุมชนรางบัว

            ป้าจินดาลายที่ฝึกทอ คือ คือ ลายกาบแก้วหรือกาบดอกแก้ว ลายดั้งเดิมต่อมาฝึกลายกูดปัจจุบันทอได้ทุกลาย

            คุณจินดาเป็นผู้ที่โดดเด่นทางด้านความชำนาญ คือ ทอผ้าจกได้รวดเร็วมากเป็นที่ยอมรับและกล่าวขานกันถึงความสามารถที่ไม่มีใครทำได้ คือสามารถทอตีนจกหนึ่งตีนเสร็จภายในเวลา “13 วัน” เท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาเป็นเกือบเดือนหรือหนึ่งขึ้นไป ฝีมือการทอละเอียดประณีต กระทบฟืมแน่นทำให้ได้ผืนผ้าเนื้อแน่น นอกจากนี้ยังเลือกสีเส้นได้อย่างสวยงามกลมกลืนสวยงาม

ภาพที่ 2  ช่างทอที่มากด้วยความชำนาญ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง