จำปี เจดีย์คำ : ฝึกทอจากลูกสาว

จำปี เจดีย์คำ : ฝึกทอจากลูกสาว

              จำปี  เจดีย์คำ ช่างทอวัย 63 ปี แห่งชุมชนรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ป้าจำปี ทอผ้ามาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว

ภาพที่ 1 จำปี  เจดีย์คำ ช่างทอวัย 63 ปี แห่งชุมชนรางบัว

              ป้าจำปีเริ่มฝึกทอผ้าแรกๆ ทอลายดั้งเดิมของรางบัว คือ ลายกาบดอกแก้ว โดยฝึกทอจากลูกสาวที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ถึงแม้ป้าจำปีจะเป็นช่างรุ่นหลังๆ ของชุมชนรางบัว แต่ป้าจำปีเป็นช่างทอคนหนึ่งที่ทอผ้าได้สวยงาม ปัจจุบันยังคงทอผ้าอยู่และสามารถทอได้ทุกลายตามโฉนด

ภาพที่ 2  ผืนผ้าที่ออกแบบด้วยสีแดงตามความต้องการของลูกค้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง