ชุมชนรางบัว

ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ชุดรายการสารคดี

เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนรางบัว

เล่าเรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอ

เล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ