ชุมชนไทยทรงดำ

ชุมชนไทยทรงดำ

บ้านหัวเขาจีน อยู่ใน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน  เขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตรงเขตเชื่อมต่อกับจังหวัดเพชรบุรี   โดยบ้านหัวเขาจีนเป็นนามเรียกขานถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธุ์หนึ่งเรียกว่า “ไทยทรงดำ” ตามประวัติกล่าวว่า ชาวไทยทรงดำ ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดเพชรบุรี

บ้านหัวเขาจีนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี
บ้านหัวเขาจีนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี

ปัจจุบันชาวไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีนเป็นชุมชนที่ยังคงรักษา และอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต แบบดั้งเดิมของชาวบ้านไทยทรงดำไว้อย่างเหนียวแน่น จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี  

ชาวไทยทรงดำมีพื้นฐานการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ทอผ้าใช้ในครัวเรือน  โดยมีผ้าซิ่นลายแตงโมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนเผ่ามีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง  จึงเกิดพัฒนาการการทอผ้าที่เหมาะกับการใช้ประโยชน์และความต้องการของผู้ที่สนใจ การทอผ้าขาวม้า คือ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการทอผ้าในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำเปลเด็ก คาดเอว โพกหัว เสาฉัตรในพิธีต่าง ๆ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของฝีมือการถักทอของสตรีไทยทรงดำมีสีสันที่สวยสดงดงาม

สตรีไทยทรงดำ
สตรีไทยทรงดำ
การทอผ้าของสตรีไทยทรงดำ
การทอผ้าของสตรีไทยทรงดำ
ทอผ้าขาวม้าผลงานของสตรีไทยทรงดำ
ทอผ้าขาวม้าผลงานของสตรีไทยทรงดำ

กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดำ  เกิดขึ้นจาการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้านที่มีความรู้และความสามารถ
ในการทอผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน  ซึ่งการรวมกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2542 โดยความรู้  ความสามารถของสตรีในหมู่บ้านในการพัฒนาการทอผ้าจากพื้นบ้าน เช่น ผ้าลายแตงโม ลายสายฝน ผ้าขาวม้า  ผ้าเปียว  เสื้อฮี  เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไทยทรงดำที่มีความสวยงามและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป การรวมกลุ่มทอผ้าไทยทรงดำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

ผ้าลายแตงโม และลายสายฝน
ผ้าลายแตงโม และลายสายฝน
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน

เนื่องจากการถักทอผืนผ้าของกลุ่มสตรีไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน  
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีความเข้มแข็งสูงมาก โดยมีผู้สูงอายุที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและยังคงทอผ้าอยู่ ดังนี้

  1. นางสนิท กุมกร
  2. นางอุไร แห่งหน
  3. นางอำไพ จันทร์ก่ำ
  4. 4. นางอารียา นันทกิจ
  5. 5. นางจำเนียน เสียงเพราะ
  6. 6. นางคำวงศ์ กุมกร
  7. นางสาวสมหมาย กลิ่นสุคนธ์
  8. นางโฮม แอวงศ์
  9. นางสาววิภา จันทร์ก่ำ
  10. นางเฉลิม กุมกร

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง