สนิท กุมกร “ช่างทอผ้าไทยทรงดำที่เชี่ยวชาญการทอซิ่นตาหมี่”

สนิท กุมกร “ช่างทอผ้าไทยทรงดำที่เชี่ยวชาญการทอซิ่นตาหมี่”

สนิท กุมกร หรือป้าโอ้ ทอผ้าเป็นอาชีพหลักมาประมาณ 30 ปี เป็นหนึ่งในหญิงไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีนเพียงไม่กี่คนที่มีความเชี่ยวชาญในการมัดลายหมี่และทอผ้าซิ่นตาหมี่ ผ้าต้นตระกูลไทยทรงดำที่มีวิถีการถักทอผ้าซับซ้อน นั่นคือผ้าที่ทอจากด้ายหรือไหมที่ผูกมัดแล้วย้อมโดยการคิดผูกให้เป็นลวดลาย แล้วนำไปย้อมสีก่อนทอ การถักทอผ้ามัดหมี่แต่ละผืนจึงเต็มไปด้วยสายใยแห่งภูมิปัญญา คุณค่าแห่งวัฒนธรรม มีคุณค่าและราคา จะใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้น

สนิท กุมกร ช่างทอวัย 63 ปี แห่งชุมชนไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน
สนิท กุมกร ช่างทอวัย 63 ปี แห่งชุมชนไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน

ทอผ้าซิ่นตาหมี่ผ้าต้นตระกูลไทยทรงดำ

ป้าโอ้มีความเชี่ยวชาญในการมัดลายหมี่และทอผ้าซิ่นตาหมี่ที่เป็นลวดลายเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ โดยการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ คือ การย้อมคราม ฯลฯ สำหรับไทยทรงดำแล้วผ้าซิ่นตาหมี่จะใช้ในชนชั้นสูงหรือผู้มีฐานะ และจะใช้ในโอกาสพิเศษ ด้วยความซับซ้อนยุ่งยากในการทอ ทำให้ผืนผ้ามีราคาค่อนข้างสูง ป้าโอ้เล่าว่า “ทอผ้าซิ่นตาหมี่มีหลายขั้นตอน ซับซ้อน ตั้งทำลายบนผ้าด้วยการมัด แล้วไปย้อม ได้แต่ละชิ้น แล้วจึงนำมาทอบนกี่ ที่เล่านี้เป็นขั้นตอนคร่าวนะ เวลาทำมีอีกมาก ค่อนข้างยาก มัดเชือกบนเส้นด้ายเพื่อไปย้อมแล้วให้เกิดลวดลาย”

เชี่ยวชาญในการทอผ้าซิ่นตาหมี่
เชี่ยวชาญในการทอผ้าซิ่นตาหมี่

ทอผ้าเป็นอาชีพหลัก

ป้าโอ้ทอผ้าซิ่นตาหมี่เป็นอาชีพ สามารถทอผ้าได้เดือนละ 2 ผืนสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ประมาณ 4,500 บาท ป้าโอ้เล่าว่า “ทอผ้ามานานมาก ชีวิตอยู่กับผ้าทอ ทอหลายอย่าง ตอนหลังก็มาทอผ้าซิ่นตาหมี่เป็นหลัก คนทำไม่มากนัก ป้าทอตามที่มีคนสั่งนะ แต่ละผืนใช้เวลา แต่ก็อยู่ได้ อยู่แบบพอเพียง”

ทอผ้าเป็นอาชีพหลัก
ทอผ้าเป็นอาชีพหลัก

อยู่อย่างพอเพียง

นอกจากนี้ที่บ้านป้าโอ้จะปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการทอผ้า ถึงแม้จะไม่มากนักก็ตาม

ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริม
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง