ชุมชนไทยทรงดำ

ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชุดรายการสารคดี

เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอชุมชนไทยทรงดำ

เล่าเรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอ