อารี ผูกน้อย : ถนัดลายเซียซ้อนหัก

อารี ผูกน้อย : ถนัดลายเซียซ้อนหัก

อารี ผูกน้อย ช่างทอวัย 51 ปีของกลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน กำลังหาญ เป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญารุ่นแรก ที่ศูนย์ฝึกทอผ้าจกวัดแคทราย ด้วยวัย 20 ปี อาชีพหลัก คือ การทำการเกษตร เวลาว่างก็จะทอผ้าเสริมเป็นรายได้พิเศษ ด้วยประสบการณ์การทอผ้า เกือบ 30 ปี มีความสามารถทอผ้าซิ่นตีนจก และผ้าซิ่นตา

ภูมิใจได้รับประกาศณียบัตรจบหลักสูตรทอผ้าจก

            เรื่องราวการถักทอผืนผ้าของคุณอารี ผูกน้อย มีอยู่ว่าทำนาเป็นอาชีพหลัก ประมาณปี 2532 เธอได้ฝึกทอผ้าจากอาจารย์สมบุญ คำยอด ที่ศูนย์ทอผ้าจกวัดแคทราย และได้รับประกาศณียบัตรจบหลักสูตรทอผ้าจกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ว่างจากทำนามาทอผ้า

          วิถีการถักทอผืนผ้าของคุณอารี จะใช้เวลาว่างเมื่อหมดหน้านามาทอผ้า ทำแบบนี้กระทั่งปัจจุบัน

เธอเล่าว่า “แรกๆ ไม่ได้ชอบทอผ้าเป็นพอเศษ แต่พอฝีกทอ ทอเสร็จผืนแรกก็ภูมิใจ ได้ใส่ผ้าจกไม่ต้องซื้อ พอทอเสร็จอยากทอลายใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยทอ ตอนนี้ก็เป็นอาชีพเสริมจากการทำนา” ส่วนในเรื่องลายเธอเล่าว่า “ถนัดและชอบทอลายดอกเซียในผ้าซิ่นจกมากที่สุด ส่วนในซิ่นตาก็จะชอบลายปลานก”

ประยุกต์ลายในซิ่นตา

          คุณอารีเป็นช่างทออีกคนหนึ่งที่สามารถทอได้ทั้งกี่กระตุกและกี่พุ่งมือ และในการสร้างสรรค์ลาย เธอได้นำลวดลายบอผืนผ้าต่างๆ มาประยุกต์เพื่อทอผ้าซิ่นตา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง