วิมลพรรณ แก้วจำปาสี : เรียนรู้จากย่าซ้อนและป้าอยู่

วิมลพรรณ แก้วจำปาสี : เรียนรู้จากย่าซ้อนและป้าอยู่

วิมลพรรณ แก้วจำปาสี ช่างทอวัย 56 ปีของกลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน กำลังหาญ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ นายไสว  กำลังหาญ  มารดาชื่อ นางประเทือง  กำลังหาญ มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน ประวัติการทำงาน  เริ่มฝึกทอผ้ากับคุณย่าซ้อน กำลังหาญ และคุณป้าทองอยู่ กำลังหาญ ตอนอายุ 15 ปี และประกอบอาชีพทอผ้ามาโดยตลอดจนอายุ 25 ปี ได้สมรส และได้ฝึกสอนการทอผ้าให้กับญาติพี่น้องเพื่อเป็นการสืบทอดต่อไปยังลูกหลานรุ่นหลัง ณ ปัจจุบันคุณวิมลพรรณ ยังประกอบอาชีพทอผ้าพร้อมกับช่วยลูกสาวขายเครื่องดื่ม

ฝึกทอผ้าจกใต้ถุนบ้านป้าทองอยู่

          ในช่วงวัยสาวคุณพิมลพรรณได้ฝึกทอผ้าใต้ถุนบ้านคุณย่าซ้อน กำลังหาญ หรือใต้ถุนป้าทองอยู่ กำลังหาญ ในปัจจุบัน พร้อมกับพี่ๆ น้องๆ เธอเล่าว่า “ตอนอายุ ประมาณ 10 กว่าขวบฝึกทอกับคุณย่าซ้อน ต่อมาคุณย่าป่วยเลยหยุดฝึกทอ ผ่านไปประมาณปีหนึ่งจึงมาเรียนอีกครั้งกับป้าทองอยู่ กำลังหาญ

ถนัดทอลายหน้าหมอน

          เรื่องราวการทอผ้าของคุณพิมลพรรณมีความคล้ายคลึงกับช่างทอหลายคน คือ พอมีครอบครัวมีลูก ก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก ระหว่างเลี้ยงลูกก็ทอผ้าไปด้วย เธอเล่าว่า “พอทอเป็น มีครอบครัว มีลูก เลยต้องกลับมาทอที่บ้าน เลี้ยงลูกไปด้วย ขายผ้าได้เป็นค่านมลูก” ในเรื่องความชื่นชอบและความถนัดในวิถีการถักทอผ้าจก เธอเล่าว่า “โดยส่วนตัวชอบทอลายหน้าหมอน ลายหน้าหมอนเป็นลายที่มีความซับซ้อนสูง คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบทอ ใช้เวลามาก”

ลูกสาวขายกาแฟ แม่ทอผ้า

            ในปัจจุบัน ได้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของร้านกาแฟของลูกสาวที่อยู่ตรงข้ามสำนักงานที่ดินราชบุรี ตั้งกี่ทอผ้า นั่นคือ ทอผ้าไปด้วย ว่างไม่มีลูกค้าก็ไปทอผ้า นอกจากจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกสาวแล้ว ยังเป็นการผสมผสานไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัยกับวิถีการถักทอผืนผ้าที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเข้าด้วยกัน เธอเล่าว่า“คนที่มานั่งดื่มกาแฟ เห็นเราทอผ้าก็จะมาพูดคุย ก็เราเล่าเรื่องการทอผ้าซิ่นตีนจก เขาสนใจก็สั่งทอ” นี่คือเรื่องราวของลูกสาวขายกาแฟ แม่ทอผ้า

ภาพที่ 4 ลูกสาวขายกาแฟ แม่ทอผ้า

ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2563

ด้วยฝีมือการถักทอที่ละเอียด ประณีต ในปี 2563 จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประเภทเครื่องทอผ้าซิ่นตีนจกไทยวนคูบัว โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) คุณวิมลพรรณ แก้วจำปาสี เป็นลูกหลานชาวไทยวน คูบัว จังหวัดราชบุรี ที่เกิดและเติบโตมากับผ้าจกของคุณย่าซ้อน และป้าทองอยู่  กำลังหาญ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทอผ้าซิ่นตีนจกของชาวไทยวนคูบัว คุณพิมลพรรณมีทักษะในการทอผ้าจกทำให้ลวดลายบนผืนผ้า มีความประณีตงดงาม

ภาพที่ 5 ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นทายาทศิลปหัตถกรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง