ปราณี เอี่ยมสวิง : ถนัดทอซิ่นซิ่ว

ปราณี เอี่ยมสวิง : ถนัดทอซิ่นซิ่ว

            ปราณี เอี่ยมสวิง ช่างทอวัย 65 ปีของกลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน กำลังหาญ ป้าปราณี ครอบครัวมีบุตร 2 คน  อาชีพหลัก คือ ขายของชำ เริ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกเมื่ออายุ 61 ปี ใช้เวลาว่างทอผ้า

ภาพที่ 1 ปราณี เอี่ยมสวิง ช่างทอวัย 65 ปีของกลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน กำลังหาญ

แรกเริ่มการทอผ้า

              เรื่องราวการถักทอผืนผ้าของป้าปราณี เริ่มจากการทอผ้าขาวม้าด้วยกี่กระตุก โดยแม่เป็นคนสอนให้ ทออยู่ช่วงหนึ่ง เป็นเวลาสิบกว่าปี ก็เลิก หันไปขายขอชำ

ภาพที่ 2 จกลายบนซิ่นซิ่ว

ฝึกทอซิ่นซิ่วตอนอายุ 61 ปี

            ในวัย 61 ปี ป้าปราณีหันกลับเข้าสู่การถักทอผืนผ้าอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นการทอผ้าตามวิถีไทยวน โดยทอผ้าซิ่นซิ่ว ซึ่งเป็นผ้าที่ทั่วไปสำหรับสตรีไทยยวน ซิ่นซิ่วเป็นผ้าที่มีลวดลายไม่มากนัก โดยสร้างลวดลายเพียงบางช่วงของผืนผ้า สำหรับใช้นุ่งในชีวิตประจำวัน

ภาพที่ 3 ซิ่นซิ่วหลากสีและแบบฝีมือป้าปราณี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง