กลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน กำลังหาญ

ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ชุดรายการสารคดี

เรื่องราวบนผืนผ้าและการถักทอกลุ่มทอผ้าจกคุณยายซ้อน กำลังหาญ